Agenda app
03 jul / 11:00 / Ostala prizorišča / Šport, Priporočamo

Tekma odprtega državnega in mednarodnega prvenstva
Organizator: Jet ski klub Miklavž
2. VII., 14.00–18.00 • 3. VII., 11.00–16.00
DRAVA (Oreško nabrežje) 


www.jetski-klub-miklavz.si