Agenda app

Prireditelj

Narodni dom Maribor

Ulica kneza Koclja 9

p.p. 1631

2001 Maribor

 

http://www.nd-mb.si

 

Telefon: (02) 229 40 11, (02) 229 40 50, 031 479 000, 040 744 122

Faks: (02) 229 40 55


E-pošta: vstopnice@remove-this.nd-mb.si

 

Račun (UJP Slov. Bistrica): 01270-6030358416

Matična štev.: 5650437
ID za DDV: SI24909165

Prodaja vstopnic in informacije

Narodni dom Maribor

Informacijska pisarna - vhod iz Svetozarevske ulice

2000 Maribor

 

Telefon: (02) 229 40 11, (02) 229 40 50, 031 479 000, 040 744 122,

E-pošta:  vstopnice@remove-this.nd-mb.si

Sabina Bračič - prodajna referentka: (02) 22 940 50

Neli Koletnik - prodajna referentka: (02) 22 940 11

Vodstvo

Vladimir Rukavina - direktor
(02) 22 940 01  vladimir.rukavina@nd-mb.si

Andrej Borko - pomočnik direktorja
(02) 22 940 08  andrej.borko@nd-mb.si

Marinka Jerman Jelek - pomočnica direktorja za poslovanje
(02) 22 940 04  marinka.jerman.jelek@nd-mb.si 

Alenka Klemenčič - poslovna sekretarka, producentka festivala FOLKART
(02) 22 940 01  alenka.klemencic@nd-mb.si

Špela Ribič - poslovna sekretarka
(02) 22 940 01  spela.ribic@nd-mb.si

Stanka Osterc - samostojna strokovna sodelavka za kadrovske in pravne zadeve
(02) 22 940 03 stanka.osterc@remove-this.nd-mb.si

Marketing in PR

STIKI Z JAVNOSTMI:

Boris Črnič -
vodja stikov z javnostmi
(02) 22 940 15  boris.crnic@nd-mb.si


MARKETING:

Mojca Pušnik -
vodja marketinga
(02) 22 940 27  mojca.pusnik@nd-mb.si

Mirjana Mladič - samostojna strokovna sodelavka za marketing
(02) 22 940 56 mirjana.mladic@remove-this.nd-mb.si

Katja Žižek - strokovna sodelavka za marketing
(02) 22 940 17  katja.zizek@nd-mb.si

Producenti

JAZZLENT
David Braun - david.braun@remove-this.nd-mb.si 

VEČEROV ODER, JURČKOV ODER
Smiljan Kreže - smiljan.kreze@remove-this.nd-mb.si 

SODNI STOLP
Gregor Čerič - gregor.ceric@remove-this.nd-mb.si (02) 22 940 66

SALON GLASBENIH UMETNIKOV
Tina Vihar - tina.vihar@remove-this.nd-mb.si (02) 22 940 14 

MLADININ ODER
mladinin.oder@remove-this.gmail.com

KONCERTNA POSLOVALNICA
Tadeja Kristovič - tadeja.kristovic@remove-this.nd-mb.si (02) 22 940 06 

GLEDALIŠČE, OTROŠKI PROGRAMI
Marjan Rajbenšu - marjan.rajbensu@remove-this.nd-mb.si (02) 22 940 05 

FOLKART - folklorni festival
Alenka Klemenčič - alenka.klemencic@remove-this.nd-mb.si (02) 22 940 01 

ULIČNO GLEDALIŠČE
Goro Osojnik - goro.osojnik@remove-this.nd-mb.si 

STAND-UP ODER
Slavko Škvorc - slavko.skvorc@remove-this.nd-mb.si 

ŠPORTNI LENT
Željko Pintarič - zeljko.pintaric@remove-this.nd-mb.si 

PARK DOŽIVETIJ - ART CAMP
Urška Košica - urska.kosica@remove-this.nd-mb.si 

SLADOLENT - FESTIVAL ULIČNE PREHRANE
Uroš Mencinger - uros.mencinger@remove-this.siol.net

Drugi kontakti

RAČUNOVODSTVO

Denis Valentan
- računovodja
(02) 22 940 74 denis.valentan@remove-this.nd-mb.si


TEHNIKA

Tehnična vprašanja: tehnika@remove-this.nd-mb.si